Codul de conduită

Codul de conduită pentru angajați

Ca firmă de afacere de familie responsabilă, pentru noi sunt importante relațiile echitabile și respectul. Viziunea noastră despre comportamentul responsabil este definită în Codul de conduită al angajaților de la THIMM.

Principiile de bază enunțate în Codul de conduită oglindesc cultura firmei THIMM, dezvoltată în cei peste 70 de ani de istorie a firmei. În plus, se bazează pe principii recunoscute pe plan internațional, cum sunt UN Global Compact sau Convenția Organizației Internaționale a Muncii (ILO).

Codul de conduită ne ajută să implementăm această cultură în întregul Grup și să ne comportăm corect și responsabil în activitatea noastră profesională de zi cu zi. În timp a devenit un pas obligatoriu în integrarea noilor noștri angajați.

Codul de conduită pentru furnizori și partenerii de afaceri

De la furnizorii și partenerii noștri ne așteptăm, de asemenea, să implementeze și să respecte aceste standarde sociale și ecologice. Principiile sunt definite în Codul de Conduită THIMM pentru furnizori şi partenerii de afaceri. Respectarea acestora este o condiție necesară pentru a colabora cu noi. 

Codul nostru de conduită pentru furnizori şi partenerii de afaceri cuprinde următoarele teme:

 • Respectarea legislației
 • Traficul de influență şi corupția
 • Cartelurile şi dreptul la concurență
 • Siguranța muncii şi sănătatea
 • Programul de lucru
 • Remunerarea
 • Dreptul la liberă organizare şi asociere
 • Munca desfășurată de copii şi tineri
 • Munca obligatorie
 • Măsuri disciplinare
 • Discriminarea
 • Protecția mediului
 • Păstrarea confidențialității şi protecția datelor
Se încarcă...