Testarea ambalajelor

testambalaj-verificareambalaj-laboratorambalaje-calitate-veriicariambalare-verificari-ambalaje-THIMM.jpg

Ambalajele protejează produsele dvs. împotriva influenţelor dinamice, statice şi climatice. Pentru testarea ambalajelor şi a unităţilor de ambalare există standarde şi norme internaţionale. Prin testarea materialelor şi mijloacelor de ambalat şi a ambalajelor, precum şi prin testele de transport ne asigurăm că cerinţele dvs. sunt respectate.

Pentru a garanta o depozitare şi o logistică fără probleme ale produselor dvs., şi implicit protecţia adecvată a produselor, există diverse verificări ale ambalajelor. Acestea nu pot fi recomandate în mod standard, ci armonizate cu cerinţele şi funcţiile respectivelor ambalaje:
de exemplu, la depozitarea unui ambalaj din carton ondulat, acesta poate absorbi umiditatea numai până la un anumit punct. Această absorbţie a apei influenţează caracteristicile tehnice, capacitatea de imprimare şi capacitatea de lipire a cartonului. Dacă ambalajele depozitate în aer liber sunt şi stivuite, se recomandă măsurarea rezistenţei la compresie prin stivuire. Efecte au şi condiţiile climatice, produsele portante (de ex. doze de băuturi, cartoane cu detergenţi, sticle de vin) şi produsele neportante (de ex. pungi de cipsuri, produse de patiserie).

În planificarea ambalajelor, stabilirea cerinţelor şi funcţiilor este esenţială pentru testările necesare ale ambalajelor. Pentru a putea obţine rezultate realiste şi standardizate, domeniul ambalajelor se orientează către standardele şi normele internaţionale DIN. Am cumulat pentru dvs. câteva servicii de laborator:

Teste ale materialelor

Un exemplu în care se verifică materialele de ambalare din punct de vedere al rezistenţei este rezistenţa la explozie a hârtiilor. Stabilirea rezistenţei la explozie, conform John W. Mullen, este o testare uzuală a rezistenţei şi serveşte în scopul stabilirii parametrilor de stabilitate. Rezistenţa pe care o mostră de hârtie o opune unei presiuni cu creştere constantă, până la explozie, se numeşte presiune de explozie. Rezistenţa la explozie se poate reduce odată cu vechimea crescândă a hârtiei şi/sau datorită deteriorărilor mecanice. Pentru a determina o valoare realistă, se efectuează zece teste (cinci prin partea superioară şi cinci prin partea inferioară a hârtiei). Norma se numeşte DIN EN ISO 2758. Verificarea rezistenţei la explozie poate fi realizată şi pe carton şi este descrisă în norma DIN EN ISO 2759.

Verificări ale ambalajelor

Două exemple de teste ale ambalajelor sunt Edge Crush Test (testul de rezistenţă la compresie a marginilor) şi Falltest (testul de rezistenţă la cădere).
Rezistenţa la compresie a marginilor oferă informaţii despre capacitatea de încărcare a cartonului în sens opus direcţiei de rulare a maşinii (ondule verticale / orizontale). La nivel internaţional, acest test este cunoscut şi sub denumirea de Edge Crush Test (ECT). Valoarea ECT aparţine celor mai semnificative verificări pentru ambalajele din carton ondulat. Se exprimă în kilonewtoni pe metru.

Un test de cădere simulează căderea liberă a unui ambalaj pe colţuri, margini şi suprafeţe. În acest sens, ambalajele sunt pline cu produsele prevăzute şi sunt lăsate să cadă de la o înălţime definită. Astfel pot fi simulate condiţiile reale de transport.
Pe lângă acest test pe verticală, se poate testa şi pe orizontală, simulând de exemplu procesele de frânare şi sarcinile de transbordat.

Simulări de depozitare şi transport în condiţii climatice

La aceste testări se simulează transportul cu camionul, trenul, vaporul sau avionul, precum şi manipularea resp. depozitarea. Testul de vibraţii pe verticală din cadrul testului de transport oferă informaţii, de exemplu, despre sarcinile de transport asupra ambalajului şi produsului.
La valoarea BCT este vorba de o măsură pentru stabilitatea ambalajelor. Această rezistenţă la compresie prin stivuire resp. Box Compression Test (BCT) indică forţa în kilonewtoni pe care un ambalaj o poate susţine înainte de a ceda. În laboratorul de teste stabilim valoarea BCT într-o maşină de probă de tensiune-compresie sau o maşină de probă universală.
Condiţiile climatice din timpul transportului au efect asupra ambalajelor dvs. Pentru a simula condiţiile de transport, introducem obiectele de probă în camere climatice. Astfel obţineţi rezultate certificate, pentru a evita daunele asupra produselor dvs.

  • Efectuarea/urmărirea şi evaluarea de către inginerii noştri de ambalaje a rezultatelor de testare
  • Suport independent, de exemplu în cazul reclamaţiilor
  • Certificate de la institute de testare independente
Se încarcă...