Optimizarea ambalajelor

optimizareambalaje-lantvaloric-potentialeconomisire-analiza-THIMM.jpg

În mod normal, ambalajele costă mult, atât din punct de vedere al timpului pe care dvs. îl investiţi, cât şi al necesarului mare de materiale. Costurile de achiziţie reprezintă circa o treime din toate costurile cu ambalajele. La acestea se adaugă costurile duble de proces şi logistică. Rezultatul procesului nostru de optimizare a ambalajelor este că: ambalajele economisesc timpul, banii şi materialele dvs.

De ce? Să considerăm costurile de achiziţie ale unui ambalaj: acestea reprezintă circa o treime din costurile totale generate de un ambalaj. Celelalte două treimi sunt costurile de proces şi logistică. Adesea preţurile la furnizorul de ambalaje sunt reduse. Din păcate, nu are niciun efect asupra celorlalte două categorii de preţuri. Costurile cu ambalajele trebuie să fie considerate de-a lungul întregului lanţ valoric. THIMM foloseşte o abordare globală, care conţine sectoarele interne şi externe. Noi lucrăm de manieră neutră în ceea ce priveşte materialele pentru ambalaje, furnizorii şi fabricanţii. Dvs. aşteptaţi o identificare şi o reprezentare structurate ale potenţialului de economisire prognosticat. Bineînţeles că vă vom sprijini la integrarea în procesele dvs. existente. Astfel puteţi fi siguri că nu facem promisiuni goale. Care ar putea fi factorii de impuls pentru o analiză a ambalajelor în firma dvs.?

 • Costuri de ambalare în creştere
 • Reclamaţii ale clienţilor
 • Varietate mare a ambalajelor
 • Procese neclare de ambalare
 • Volum de transport mărit
 • Lipsa expertizei în ambalare
 • Reclamaţii ale clienţilor

Metoda de proces: analizare > expunere > determinare > transformare

Obiectivul central al analizei noastre asupra ambalajelor este de a identifica toate potenţialele nefolosite de optimizare a proceselor şi costurilor. Pentru a acoperi toate interfeţele, procedăm mereu în mod structurat: la nivel intern evaluăm toate procesele din firma dvs. care sunt relevante pentru ambalaje. Situaţia efectivă o abordăm la locaţia de producţie. Obiectivul îl reprezintă identificarea problemelor, asimilarea de idei şi concepte şi sincronizarea condiţiilor actuale cu experienţele şi soluţiile noastre de Best-Practise (cele mai bune practici). În acest sens, în analiza locaţiei experţii noştri includ toate informaţiile despre procesele interne şi sortimentul de ambalaje existent. Intervievăm departamentele dvs. de achiziţii, management al producţiei, producţie, depozitare, logistică, proiectare a ambalajelor, distribuţie şi marketing. Vorbim aici de o aşa-numită Voice of the Business (VOB), adică interviuri aprofundate cu clienţii interni ai companiei. Fiecare departament al firmei evidenţiază în mod diferit ambalajele. În timp ce angajaţii din producţie prioritizează debitul eficient la maşinile de ambalat, acesta este important pentru un angajat de la logistică numai dacă ambalajul foloseşte optim capacitatea paleţilor.

THIMM ia mereu în considerare imaginea de ansamblu. Calculele economice pentru reducerea complexităţii se fac pe baza informaţiilor dvs. existente despre ambalaje. Aici se încadrează de ex. datele privind consumul, condiţiile de achiziţie, materialele ambalajelor şi construcţiile. Dacă e cazul, datele despre ambalaje incluse în sistem vor fi completate în analiza preliminară. Parţial, furnizorii dvs. de ambalaje vă pun imediat la dispoziţie aceste informaţii. În alte cazuri, THIMM analizează în laboratorul de teste ambalajele existente, iar inginerii de ambalaje completează datele de bază. Acest lucru se poate întâmpla direct în sisteme adecvate de administrare a mărfurilor sau cu ajutorul unor tabele, specificaţii tehnice şi instrucţiuni de ambalare.

Procedura de analizare a ambalajului

Procesele, datele de proces, informaţiile despre procese sunt colectate în mod structurat în conexiune cu datele de bază despre ambalaje, sunt analizate, iar apoi costurile cu ambalajele şi serviciile sunt evaluate corespunzător. Propunerile noastre de acţiune incluse în analiza ambalajelor se referă atât la procese cât şi la materialele de ambalare folosite (de ex. carton ondulat, carton compact, folie, lemn, metal, plastic, spumă etc.). Noi determinăm concepte pentru dvs. În departamente individuale pot apărea fără probleme şi creşteri ale costurilor. Însă în acest caz, per total, costurile cu ambalajele se reduc vizibil. Pe baza acestor rezultate, noi reprezentăm posibilităţile de optimizare, iar dvs. primiţi propuneri de concepte. Valoarea dvs. adăugată: Dvs. primiţi de la experţii noştri recomandări independente de furnizori, materiale şi producători. Contaţi pe o siguranţă mărită a producţiei şi o creştere în flexibilitate.

Ştiţi care este oferta dvs. din perspectiva clienţilor? În interviurile noastre Voice of the Customer (VoC) noi analizăm clienţii şi piaţa dvs. Acţionăm pentru dvs. la locaţie, în comerţul cu amănuntul, comerţul en gros, la procesatori sau alţi parteneri din cadrul lanţului de proces. Nu este doar teorie. Astfel noi identificăm exemplele celor mai bune practici, problemele cu produsele şi procesele dvs., precum şi preferinţele resp. aşteptările clienţilor. Ca şi consultanţi independenţi privind ambalajele, din rezultate noi determinăm imediat pentru dvs. măsurile pentru fidelizarea clienţilor şi măsurarea calităţii. Asiguraţi-vă un avantaj competitiv enorm.

 • Analizele ambalajelor pentru reducerea costurilor şi creşterea eficienţei
 • Analize interne şi la nivel de grup
 • Recomandări structurate pentru reducerea costurilor cu ambalajele, de proces şi logistică

Concepţie & Implementare

Optimizarea proceselor şi implementarea reducerilor

Recomandările indicate de analiza ambalajelor determină următoarele acţiuni. Bineînţeles, dvs. decideţi ce optimizări sunt implementate mai întâi. Experţii THIMM vă elaborează un plan de proiect. Acolo sunt prezentate obiectivele intermediare şi calendarele aferente. În faza de concepţie şi implementare există multe concepte rezultate în urma unei experienţe de peste 20 ani:

Reducerea varietăţii şi simplificarea sortimentului

În departamentul dvs. de ambalare există o varietate mare de ambalaje şi furnizori? Urmările sunt cantităţi reduse ale comenzilor, costuri mari de achiziţie, automatizare redusă, stocuri mari şi implicit distrugerea mai mult sau mai puţin regulată a stocului vechi. Varietatea de ambalaje, care de obicei creşte cu timpul, duce la o creştere haotică. De fapt, sortimentul excesiv de ambalaje se oglindeşte adesea şi asupra marjei de fluctuaţie a gamei de produse. O reducere numai din punct de vedere cantitativ este total insuficientă. Obiectivul unei reduceri a varietăţii este limitarea varietăţii de ambalaje crescute de-a lungul timpului. Deoarece adesea ambalajele sunt proiectate pentru produse individuale. Toţi aceşti factori împiedică procesele de ambalare suple şi rentabile. THIMM dezvoltă un concept de optimizare a întregului sortiment de ambalaje. De exemplu, definim dimensiuni optime ale ambalajelor (Cluster) şi evaluăm efectele asupra cerinţelor privind stocul, costurilor cu materialele şi proceselor. Acest Cluster reprezintă baza pentru viitoarele dvs. standarde privind ambalajele.

 • Reducerea varietăţii de ambalaje
 • Necesar redus de material de ambalare
 • Condiţii de achiziţie mai bune

Grad de utilizare a volumului

Gradul de utilizare a volumului este un factor important pentru eficienţa şi sustenabilitatea proceselor logistice. În următoarele noastre exemple negative, ambalajele prezintă un grad foarte redus de utilizare a volumului (20-80%). "Aerul" din ambalajul primar are efect negativ asupra ambalajelor şi mijloacelor de transport subsecvente. Apar costuri mărite cu materialele la achiziţie şi, ca urmare, costurile cu logistica sunt crescute artificial. Aici îşi spun cuvântul şi aspecte ale sustenabilităţii . Un grad optimizat de utilizare a volumului duce la:

 • economii clare cu materialele, însoţite de costuri reduse ale ambalajelor
 • reducere clară a suprafeţelor de depozitare
 • reduceri masive ale costurilor cu logistica, datorită unei folosiri eficiente a mijloacelor de transport (intern & extern)

Optimizarea paleţilor

Un grad optimizat de utilizare a volumului este doar un instrument de reglare pentru a ne concentra mai mult pe costurile din cadrul lanţului de furnizare relevant pentru ambalaje. Standarde unitare privind ambalajele, orientate pe dimensiunile modulare ale paleţilor, au ca rezultat, pe lângă o reducere a efortului de manipulare, utilizarea optimă a unităţilor de încărcare şi a suprafeţelor rafturilor/paleţilor.

Considerarea proceselor de logistică trebuie să înceapă încă din faza de proiectare a ambalajelor primare: un ambalaj modular pentru un produs menţine costurile de depozitare şi transport ale proceselor ulterioare la un nivel cât mai mic posibil. Cu ajutorul celor mai moderne baze de date de software şi analitice, THIMM calculează procesul logistic complet şi elaborează propunerile de ambalare şi paletizare a produselor. Aceasta are ca rezultat o reducere a costurilor de depozitare şi logistică.

 • Servicii de logistică îmbunătăţite
 • Utilizare optimă a paleţilor cu produsele dvs
 • Reducere a manipulării ambalajelor

Strategie de ambalare & strategia de marcă a ambalajelor

Ambalajele ar trebui să aibă o importanţă fundamentală în cadrul firmei, deoarece ele garantează protecţia şi prezentarea produsului veritabil, începând din stadiul de producţie, trecând prin depozitare, transport, distribuţie şi până la utilizarea sa de către clientul final. Ce ambalaje sunt necesare pentru ce produs, cu ce scop şi pentru ce grupă de clienţi? Aceste întrebări trebuie clarificate înainte de a stabili strategia de ambalare, iar răspunsurile trebuie să fie incluse într-un ghid pentru furnizori şi angajaţi.
Urmarea unei strategii de ambalare inexistente se oglindeşte adesea în aspectul ambalajelor. Adesea, imaginea de marcă este neidentificată şi astfel întrerupe intrarea omogenă în scenă a mărcii: urmările sunt design-uri foarte diferite în cadrul aceloraşi grupe de produse, imprimări valoroase diferite resp. tipuri diferite de ambalaje. În acest caz este rezonabilă o prioritizare în sensul valenţelor, unităţii, impactului şi imaginii.

 • Legătura directă dintre design şi construcţie
 • Strategie în funcţie de furnizori
 • Folosiţi expertiza  noastră tehnică pentru a transmite mesajul mărcii dvs
Se încarcă...